Открити практики пред педагогически специалисти от област Пловдив

Тема: „Цифрата на числото 5“ – Математика

Тема: „Пеперуди“ – Конструиране и Технологии