ЦДГ БИЛЯНА

За нас

logoЦДГ „Биляна“, гр.Пловдив е основана през 1978 година.
Тя е общинска детска градина за деца от 3 годишна възраст до 7 годишна възраст.
През 2008 година тържествено отпразнува своята 30 годишнина.
Детската градина разполага с:
• централна сграда със 7 групи
• собствена кухня
• модерен и озеленен двор
• физкултурен салон
• медицинско обслужване
Детската градина създава всички условия за стимулиране, обогатяване и разнообразяване на детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.
Чрез формите на педагогическо взаимодействие се създават условия за изразяване на личната позиция, за акцентиране върху силните страни в действията на детето, което позволява изграждането на атмосфера на добронамереност в подготовката му за училище.
Детската градина разполага с екип от висококвалифицирани педагози, които развиват потенциала и творческите способности на децата. Приоритети в дейността на ЦДГ „Биляна“ са повишаване качеството на учебно – възпитателната работа, подготовката на децата в предучилищните групи.
Педагогическият колектив работи за възпитаване децата в родолюбие, усвояване на културни, исторически и социални знания, интерес към миналото на родния град, любов към народното творчество и участие в претворяване на българските обичаи и формиране чувство на национална идентичност.
Творческо интерпретиране на различни видове изкуства -Детска театрална трупа, Детска вокална група, Детски фолклорен ансамбъл, Детска фолклорна група, модерни танци, изобразително изкуство, приложно изкуство и др.
Децата получават при нас :

• топлина и нежност от опитни педагози
• ранно чуждоезиково обучение по желание на родителите
• удоволствие от срещи с изкуството
• участие в концерти, детски тържества и развлечения съвместно с родителите
• условия за създаване на творби на изкуството.
Детската градина във взаимодействие със семейството, осигурява подходящи условия за живот на децата и предоставя възможност за развитие на детската личност.

Обявление
Заповед за избор на заявител по схема -Училищен плод и Училищно мляко
Анекс към договор №1 от 06.10.2019