Децата са вълшебни семенца,
които в клас голям ще израстат,
и с пламнали очи, ръце, сърца,
ще тръгне всяко бързо в своя път.
Децата са далечната мечта,
те скоро в своя път ще полетят,
децата радостта са на света,
звездица крие всяко в свойта гръд.
Петя Дубарова

Детска градина “Биляна”, град Пловдив, е открита през 1978 година и отбеляза своя 40 годишен юбилей през 2018 година. Тя е общинска детска градина за деца от 3 до 7 годишна възраст.

Нашата цел :

       Осигуряване цялостното развитие на детето,  при изпълнение на държавните образователни стандарти за предучилищно образование, запазвайки ценността на детството и осигурявайки приемствеността в подготовката за училище. Стимулираме развитието на децата и творческите им заложби чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.

Нашите правила:

 • Да уважаваме личността на детето;
 • Да накараме всяко дете да се чувства обичано, щастливо и полезно;
 • Да показваме вярата си в успеха му;
 • Да гласуваме на децата доверие и да делегираме отговорности;
 • Да изслушваме и да пазим детските тайни;
 • Да създаваме атмосфера на уважение;
 • Да оценяваме и развиваме индивидуалните им способности;
 • Да не сравняваме децата;

Детската градина създава всички условия за стимулиране, обогатяване и разнообразяване на детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.     Чрез формите на педагогическо взаимодействие се създават условия за изразяване на личната позиция, за акцентиране върху силните страни в действията на детето, което позволява изграждането на атмосфера на добронамереност в подготовката му за училище.

Детската градина разполага с екип от висококвалифицирани педагози, които развиват потенциала и творческите способности на децата.

Детското заведение разполага с отлична материална база:

 • модерно обзаведени занимални, включващи интерактивна дъска, мултимедия, богата библиотека с класическа литература за деца, разнообразни кътове за игра;
 • комфортни спални помещения;
 • просторен физкултурен салон, оборудван с разнообразни пособия за физическа активност;
 • открито игрище;
 • дворни площадки за игра.

Базата е предпоставка за развиване творческия и спортен потенциал на децата. Неизменна част от живота в детската градина са инициативите Ден на християнското семейство, Ден на приказката (прочит на любими художествени произведения, съвместно с родители), коледни и пролетни тържества, Ден на Земята, Ден на смеха и шегата и др. Традиционно учебната година приключва с концерт, в който децата ни радват с певчески и танцувални умения. Приоритет за детското заведение е и включването на нашите възпитаници в различни конкурси и спортни състезания. През годините футболният ни отбор неведнъж е печелил призови места на организирани градски спортни състезания. Освен в спорта ние се гордеем и с много успехи и награди в сферата на изкуствата от фестивала за Театрално, Музикално и Танцово Изкуство „Рошавата котка” и  конкурс с международно жури„Коледа в нас” на Детската телевизия „Аз мога, аз знам”. През годините сме получавали поздравителни адреси от различни начални училища в града ни. Гордеем се с нашите деца, които с лекота се адаптират към условията на родното училище и показват отлични резултати при постъпване в първи клас.