Седмична програма

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

на групите от  ДГ “БИЛЯНА “

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

 Приети с протокол №1 / 15 .09. 2020 г. на заседание на педагогическисъвет

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НА I гр.

понеделник вторник сряда четвъртък петък
БЕЛ

 

ИИ М ОС КТ
Музика ФК Музика

 

ИИ

 

ФК
ФК    

 СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НА IIгр.

понеделник вторник сряда четвъртък петък
ФК БЕЛ ОС

 

М БЕЛ
ОС ФК

 

КТ ИИ  
Музика   Музика    
ИИ    

 

ФК  

 СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НА IIIгр.

понеделник вторник сряда четвъртък петък
ОС

 

БЕЛ М БЕЛ

 

М
КТ ФК

 

Музика

 

ФК ФК
Музика

 

ОС ИИ КТ

 

ИИ

 СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НА IV„а” ПГ

понеделник вторник сряда четвъртък петък
Музика

 

БЕЛ ОС ФК М

 

ОС ИИ КТ БЕЛ КТ
М ФК ФК ИИ Музика
         
  М

 

БЕЛ    

 СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НА IV смесена„б”ПГ

понеделник вторник сряда четвъртък петък
БЕЛ

 

ИИ Музика БЕЛ М
ОС М

 

М ИИ КТ
ФК

 

БЕЛ КТ

 

ОС Музика
  ФК

 

  ФК  

 СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ПО МУЗИКА

Група Понеделник

час

Вторник

час

Сряда

час

Четвъртък

час

Петък

час

Утр.

Раздвиж-ване

8.00 – 8.30 ч.   8.00 – 8.30 ч.    
I 9.309.45 ч.   9.30 – 9.45 ч.    
II 9.50 – 10.10 ч.   9.50 – 10.10 ч.    
III 10.15 – 10.40 ч.   10.15 – 10.40 ч.    
IV„a“ 9.00 – 9.25 ч.       10.30 – 10.55 ч.
    IV „б“     9.00 – 9.25 ч.   11.00 – 11.25 ч.