Ателиета

Ателие „Изобразителни изкуства“ – ст. учител М. Колева

Ателие „Дъждовни капчици“ – ст. учител М. Найденчовска