Познавателни книжки

През учебната 2020/2021 г. всички групи в детската градина работят с познавателни книжки на „Булвест 2000“

„Моите приказни пътечки“