Банкова сметка

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод.
Дължимата сума получавате като е-mail на електронната си поща.
Сметката на ДГ ,,Биляна“, гр. Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN : BG 82 IORT 7375 3102 6016 00
BIC:IORTBGSF
Основание за плащане: такса  за м…….,20…г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя.