Открити практики пред педагогически специалисти от област Пловдив

Тема: “Цифрата на числото 5” – Математика

Тема: “Пеперуди” – Конструиране и Технологии