Обществен съвет

 

  ДЕТСКА ГРАДИНА “ БИЛЯНА” ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, район „Източен”ул. „Златорог” №3, тел.682342, 6823

ПОКАНА

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ВСИЧКИ ГРУПИ

на Детска градина „ Биляна”

ИЗБРАНИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП –

за окончателния избор на членове на Обществения съвет 

към Детска градина „Биляна”

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Детска градина „Биляна” Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители и резервни членове в обществения съвет към детската градина- втори етап.

Събранието ще се проведе на 14.12.2016 г., от 18.00 часа, в методичния кабинет, при следния дневен ред:

1.      Избор на четирима (4)  представители на родителите за членове на обществения съвет към Детска градина „ Биляна”.

2.      Избор на четирима  (4) представители на родителите за резервни членове на обществения съвет към Детска градина „Биляна”.

Подробна информация за статута и правомощията на обществения съвет е публикувана на информационното табло на главния вход на детската градина.

С  уважение,

Тотка Ламбрева

Директор на  ДГ „Биляна“