Групи в детската градина

Първа група – ст. учител Даниела Пелтекова, ст. учител – Пенка Шопова

Втора група -ст. учител Андриана Стрезова, ст. учител Мария Колева

Трета група – ст. учител Мариела Ценова, ст. учител Мариана Найденчовска

Четвърта „А“ група – ст. учител Станимира Рабаджийска, учител Таня Василева

Четвърта „Б“ група /смесена/ – гл. учител Нина Стоянова, ст. учител Антоанета Войняговска