Ателиета

Ателие “Изобразителни изкуства” – ст. учител М. Колева

Ателие “Дъждовни капчици” – ст. учител М. Найденчовска